Lukt het jouw niet je financiën op orde te krijgen en/of houden, heb je geen inzicht in jouw inkomsten en uitgaven, geef je misschien meer uit dan dat er inkomt, heb je schulden of ben je het overzicht kwijt. En werken deze financiële problemen misschien door in je relatie, je werk, je gezondheid en/of je sociale leven. Dan wordt het hoog tijd om hier verandering in aan te brengen. Je financiële administratie is iets dat je heel goed zelf bij kunt houden en door het goed te doen gaat het je veel geld en rust opleveren. Laat mij je helpen om hier een start in te maken. Je kan contact met mij opnemen voor een kennismakingsgesprek om te bekijken wat dit inhoud en of er een klik tussen ons is. Natuurlijk kun je ook verder lezen hoe dit traject kan lopen. Talloze referenties bevestigen dat dit werkt.

Bewustwording

Misschien ben je al bewust van de noodzaak van het op orde brengen en houden van je financiën. Dit houdt in dat je open en eerlijk alles op tafel legt. Als je er al slecht voor staat verandert dat niks aan jouw financiële staat, maar dit geeft je wel precies aan wat er mis is. Noodzakelijk om de volgende stappen te kunnen maken. Dus alle post/rekeningen direct openmaken en geen zaken verzwijgen. Hoe eerder je dit doet hoe eerder je echt kan beginnen om orde op zaken te stellen.

Inkomsten & uitgaven

We gaan nu al je inkomsten en uitgaven in kaart brengen. Dit doen we over een periode van 1 jaar, zodat we de gemiddelde waarden van je inkomsten en uitgaven op jaarbasis kunnen bepalen. Na deze 1e stap gaan we de cijfers groeperen in bijvoorbeeld verzekeringen, abonnementen, auto, voeding/kleding, etc.

Bezittingen & schulden

Vervolgens brengen we alle bezittingen en schulden in kaart. We stellen een minimum waarde vast en leggen alles vast wat een hogere waarde heeft. Het gaat kan hier gaan om het huis, de auto, het krediet, de wasmachine, etc.

Overzicht & sturen

Het verschil in wat er elke maand in komt en uit gaat zie je direct terug in je bezittingen en schulden. Dit is het inzicht en overzicht wat we nodig hebben. We kunnen nu gaan sturen om bijvoorbeeld meer inkomsten, minder uitgaven, meer bezittingen of minder schulden te krijgen. Je krijgt je leven financieel op orde en door het voorgaande proces ben je ook in staat het te verbeteren en op orde te houden.

Toekomstplanning

Nu we bij zijn wordt het tijd om ook even vooruit te kijken. Wat zijn de vooruitzichten op inkomsten en uitgaven gebied. Je AOW, op te bouwen pensioen, een arbeidsongeschiktheid verzekering, afloop van je hypotheek, etc.. Misschien is het nodig om hier ook op bij te sturen.

het traject en de kosten

Bovenstaande acties vergen ongeveer 6 sessies in 3 maanden. Eerst veel opzoek werk en resultaten verwerken in een spreadsheet. Tussentijds ga jij maandelijks het overzicht bijwerken. Daar je ook gaat sturen zal je direct de resultaten hiervan terug gaan zien. Je krijgt rust en je hebt controle. De laatste sessies zijn om de puntjes op de i te zetten. Na deze 4 maanden zou je in staat moeten zijn om zelfstandig verder te kunnen.

Aangezien we het hier over financiële problemen hebben komt de factuur aan het einde van deze 3 maanden en ook alleen als het traject succesvol is. Afhankelijk van je eigen inzet kun je rekenen op een gemiddeld bedrag van € 390,-

Je kan nu meteen bellen 06 1360 4848 of direct een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek. Samen kijken we naar de wensen en mogelijkheden en stellen dan een actieplan op.